LOGO

Centre de cria


Centre de cria.
En el centre de cria hi ha dues línies diferenciades, per un costat tenim el falcó pelegrí ( F. peregrinus brookei ), espècie autòctona, que es reprodueix per còpula natural, la finalitat és la seva reintroducció a les ciutats per reforçar les poblacions de falcons del nostre país.
102.jpg       areadecria.jpg

Per un altre costat tenim la reproducció per còpula natural dels falcons sagrats ( F. cherrug ) i els harris hawk ( Parabuteo unicinctus superior ) que al ser espècies alòctones es destinen a la falconeria i al control de plagues.

ousincubadora.jpg     polletbrookei.jpg
foto4.jpg     falco1.jpg