LOGO

Evolució


Evolució i seguiment de la població.

El creixement de la població de falcó pelegrí dependrà bàsicament de la mortalitat de l’efectiu inicial. Així podem establir una evolució demogràfica teòrica de la població reintroduïda. Hi ha una mortalitat juvenil del 50% durant el primer any, la dispersió és del 10% i la proporció de sexes és de 1:1.

Pel seguiment s’utilitcen anelles de color amb un codi alfanumèric. Aixó permet identificar l’exemplar quan estigui parat. S’omplen unes fitxes diàries de seguiment on s’indicarà el dia , l’hora, el lloc i l’exemplar observat. L’objectiu del pla de seguiment és determinar l’efectivitat de la reintroducció, l’evolució demogràfica de la població i obtenir informació sobre les interrelacions de l’espècie amb el medi urbà amb l’objectiu de definir propostes de gestió que optimitzin el projecte.

cetrerocom1.jpgfalco2.jpg