LOGO

Hacking


Reintroducció del falcó pelegrí
pollos2.jpg

La tècnica de hacking o nidificació artificial assistida és el mètode que es fa servir per reintroduir falcons a les ciutats. Consisteix en instal·lar una caixa niu en un lloc adient simulant les condicions naturals i físiques d’un niu natural, on es col·loquen els pollets de falcó quan tenen uns 30 dies d’edat, que és quan ja mengen per ells mateixos, aquest habitacle actua com a niu artificial i els pollets són alimentats diàriament per l’home sense que el vegin ni sentin la seva veu (imprinting).

falcoenvol.jpg

Els pollets de mica en mica es van desenvolupant fins que comencen a volar, un cop volen romanen lliurement al medi urbà però retornen diàriament al niu a menjar.

A mesura que perfeccionen les tècniques de vol i de caça les visites a la caixa niu són cada cop més escasses fins que s’independitzen totalment.