LOGO

Procedencia falcons


Procedencia dels falcons.
foto4.jpg

Els individus alliberats per hacking són de la subespècie brookei que és la que correspon a la nostra àrea geogràfica. La introducció de qualsevol altra espècie o subespècie de falcó seria un atemptat a la nostra biodiversitat.Tots ells provenen de centres de cria en captivitat autoritzats per l’Administració. Es documentarà l’origen en captivitat mitjançant el document CITES i el certificat de cria en captivitat tramés per l’autoritat responsable de la gestió de la fauna de la Comunitat Autónoma d’on provenen els exemplars alliberats.

El falcó pelegrí és una espècie internacionalment protegida. Apareix a l’Annex II (espècies de fauna estrictament protegides) del Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre i el medi natural d’Europa, i a l’Annex I (espècies objecte de conservació especials) de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació d’aus silvestres.

A Catalunya rep una protecció especial. Apareix a la categoria B a l’Annex II (espècies protegides de Catalunya) de la Llei 3/1988, de protecció dels animals.

 

ousincubadora.jpgfalco1.jpg